ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ


ΑΘΗΝΑ 18-4-2018.

Το Ελληνικό Έθνος υπήρξε από το λυκαυγές τής ανθρωπότητος η αταλάντευτη πυξίδα ισορροπίας και κανονικότητας στη ζωή των εθνών. Η πατερικότητα και η αποστολικότητα τής προέλευσης και τού αληθινού προορισμού τού ανθρώπου σμίγουν αδιαίρετα μέσα στον Ελληνικό Πολιτισμό. Το γνώθι σ’ αυτόν και το φως τής αληθείας με τις γραφές που μάς παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός και η ερμηνεία τής κτιστής φύσης και τής άκτιστης σοφίας έκαμαν εξ αρχής γνωστή την μοναδικότητα τής Πίστης στους προγόνους μας.

Οι Έλληνες υπήρξαν πάντοτε ιδεολάτρες και ουχί ειδωλολάτρες. Απέδιδαν στην πλάση και στα φυσικά φαινόμενα τις ιδιότητες και τις διαστάσεις τού Δημιουργού τους και δεν θεοποίησαν αυτά τούτα τα φαινόμενα. Πίστευαν ανέκαθεν τόσο στην μοναδικότητα τού Ζώντος Θεού όσο και στην προέλευση τής διαρκούς παρουσίας Του εκ μίας και αδιαίρετης πηγής και φύσης. Ακόμη και στο δωδεκάθεο η ανωτερότητα τού Διός, τού Ζευ, τού Θεού διά τού οποίου τα πάντα συμβαίνουν, τού Θεού που δίδει πνοή και ζωή στην ανθρωπότητα και τον κόσμο επί των ετέρων θεοτήτων, ήταν πρόδηλη και σαφής.

Πρέπει να προσεχθεί η αρμονία η οποία επικρατούσε στην γενεσιουργό πνευματική τάξη τού κόσμου στην πρώιμη αρχαία ελληνική θρησκεία. Οι Έλληνες είχαν τοποθετήσει στον οικουμενικό θρόνο τον Ένα και απόλυτο Άρχοντα τής ζωής, τον όντως Θεό. Πέριξ εκείνου είχαν τοποθετήσει θεότητες και ουχί επιπλέον θεούς, είχαν τοποθετήσει δηλαδή την προσωποποίηση των θεϊκών επεμβάσεων. Αυτές οι θεότητες ήταν ίδιες στον αριθμό προς τούς Αποστόλους, δηλαδή έντεκα. Ο δε τελικός αριθμός των Αποστόλων τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού μας μετά την πτώση τού Ιούδα ήταν ο ίδιος με τον αριθμό των προσωποποιημένων θεοτήτων, δηλαδή έντεκα.

Συνεχίζοντας την έρευνα τής μίας, αδιαιρέτου και αδιάλειπτης Ελληνικής Πίστης, οφείλουμε να εξετάσουμε την θέση τού Θεού πριν και μετά την ενσάρκωσή Του στη ζωή των ανθρώπων, καθώς επίσης και το ενδιάμεσο στάδιο που συνιστούν οι προφητείες επί τού ερχομού τού Θεανθρώπου. Προφητείες άπασες ειπωμένες και παραδομένες από ελληνικά χείλη ιερά σε Έλληνες. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τούς ανθρώπους με τον λόγο Του και την πνοή Του απολύτως ελεύθερους στη βούληση ως άνδρα και γυναίκα και με τις εντολές τής τελέσεως οικογενείας, πολιτισμού και διαιώνισης των εθνών στα οποία και πάλι ο ίδιος ο Θεός ενέταξε τα παιδιά Του.

Από την αρχή τής ανθρωπότητας το καλό και το κακό, η υπακοή και η παραβατικότητα στο ήθος και την κανονικότητα ξεκίνησαν την ίδια στιγμή την διαδρομή τους. Ο Θεός από την μια πλευρά με τη γένεση, το βιβλίο τής ζωής και την πυξίδα στα χέρια τού ανθρώπου. Και από την άλλη πλευρά ο εκπεσών και επαρμένος εωσφόρος άγγελος ως Διάβολος που διέβαλε πάντα, που διέστρεφε δηλαδή την Δημιουργία, επιχειρώντας να σπείρει στην ζωή των εθνών και των λαών την ανωμαλία, την ατιμία και τον ψυχικό θάνατο τού ανθρώπου, στρέφοντας με απειλή ζωής τον αδερφό κατά αδερφού.

Ο Θεός πέμπει λοιπόν τον άνθρωπο επί τής γης κατάφορτο αξιών, ώστε να τις αξιοποιήσει, να τις μετουσιώσει σε απτές πράξεις με την ιδία βούληση τού Θείου δημιουργήματος. Ενώ ο Διάβολος, οικειοποιούμενος ξένες προς τον ίδιο ιδιότητες, επιχειρεί να θεοποιήσει το βδελυρό του πρόσωπο επηρεάζοντας, ποδηγετώντας και προκαλώντας τον άνθρωπο με παράταιρες προς την φύση τού ανθρώπου πράξεις. Ο Θεός έχτισε τον άνθρωπο λεύτερο να αναπαραχθεί και να επεκτείνει με έργα όμορφα τη γη που κληρονόμησε, ενώ ο Διάβολος ασκεί τυραννία στον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην εφήμερη και στείρα ψεύτικη ζωή.

Ο Θεός από την στιγμή που δώρισε την πλάση που ο ίδιος έχτισε στο έσχατο δημιούργημά Του, τον άνθρωπο, δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Τον παρακολουθούσε με διακριτικότητα και με απόλυτη αγάπη, προκειμένου να τον δει να στέκει με ασφάλεια κατά το πνεύμα όπως ακριβώς και κατά το σώμα. Ο Ουράνιος Πατέρας μάς έπλασε με έναν απλό λόγο, αλλά χρειάστηκε να χύσει το Τίμιο Αίμα Του και ο ίδιος ο Θεός και μια πλειάδα Αγίων, προκειμένου να σταθεί η Εκκλησία και το πλήρωμα των Πιστών της από την καταστροφική μανία τού γενοκτόνου παγκοσμιοποιητή, τού ίδιου σατανά που σήμερα θέλει να ασκήσει την ολοκληρωτική τυραννία του επί μιας ασύνορης και ανήθικης ανθρωπότητος.

Όταν λοιπόν ο Θεός είδε την πρώτη ανερμάτιστη διασάλευση εκ τού Άνομου επί των λαών με την πτώση των ηθών και την συγκρουσιακή πορεία που ο σκοτεινός είχε σκορπίσει ανάμεσα στα έθνη μα και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αποφάσισε να λάβει ανθρώπινη σάρκα για να επαναφέρει το παιδί Του στην πρότερη ορθή οδό. Κι εκεί επάνω συναντούμε την πολλαπλή αγάπη τού Πατρός προς τον πιστό Του Έλληνα. Τής Ενανθρωπήσεώς Του προηγήθηκαν οι προφητείες τού προ Χριστού Προδρόμου Σωκράτους περί τού Αγνώστου και ταχέως ερχομένου Ενός και Ζώντος Θεού και τής Σίβυλλας περί τής Ενανθρωπήσεως τού Θεού από Παρθένα Κόρη.

Εγένετο λοιπόν προ Χριστού το πρώτο Θεϊκό Χρίσμα προς την Ελληνική Φυλή. Εκ χειλέων ελληνικών εγνώσθη η έλευση τού Θεανθρώπου στον κόσμο με ελληνική σάρκα. Έλλην Σωκράτης, Ελληνίς Σίβυλλα, Ελληνίς και Παρθένος Κόρη η γλυκύτατη και στοργικότατη Μητέρα μας Παναγιά, Ελληνίς Γη η Γη τής Επαγγελίας Χώρα των Ελλήνων Φιλισταίων και η Γα-Λιλαία, δηλαδή η Γη η Επιθυμητή και Έλλην κατά την ανθρώπινη σάρκα συνεπώς ο Ιησούς Χριστός μας! Κι έτσι, με τον ερχομό και το Εκούσιο Πάθος ο Θεός μάς γνώρισε όλη την αλήθεια, αποκάλυψε τον κακό, δίδαξε την νίκη τού καλού και έδωσε το έναυσμα για την εξαφάνιση τής αδικίας.

Ουδείς πλέον δύναται να πει πως δεν γνωρίζει δίχως να εκτεθεί. Διεφάνησαν καθαρά τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Είναι η Ελληνοορθοδοξία, με τούς Έλληνες να παρατάσσονται σταθερά και ισοβίως παρά τω πλευρώ τού Θεού Πατρός και από την απέναντι πλευρά ο Εβραιοσιωνισμός που επέλεξε τον σφετεριστή Διάβολο. Εμείς οι Έλληνες με τον Θεό τής Αγάπης και οι Σιωνιστές με τον ψευτοθεό τού μίσους. Εμείς οι Έλληνες με την μία και αδιαίρετη Αλήθεια και οι Σιωνιστές με τις ψευτοχριστιανικές αιρέσεις και τις ψευτοθρησκείες που δημιούργησε και ενέσπειρε το Βδέλυγμα τής Αποστασίας.

Η συνέπεια τού Ελληνισμού μας αμείφθηκε με το δεύτερο Χρίσμα προς την Ελληνική Φυλή από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και Σαρκωθέντα Λόγο τού Θεού. Όταν λοιπόν ομάδα Ελλήνων προσκυνητών προσέγγισε τούς Έλληνες Αποστόλους τού Χριστού μας, πλην τού Ιουδαίου Ιούδα, και ζήτησαν να παρουσιαστούν ενώπιον Εκείνου, ο Χριστός χαρίτωσε το Έθνος μας με τα λόγια Του. «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός τού Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην».  

Με την Πίστη μας και την εκπολιτιστική μας δύναμη φτάσαμε στην πέμπτη Κοσμοκρατορία τής Αγίας Ρωμανίας, εκβάλλοντας τούς πειρασμούς και τούς διωγμούς τούς αιμάτινους τού Σατανά. Όμως οι φορείς τής συκοφαντίας και τού διχασμού δεν εξέλειπαν τελείως. Όταν νικήθηκαν οι διωγμοί τους, μεταλλάχτηκαν και ενσωματώθηκαν με προσωπείο παραπλανητικό μες την Ελληνική Αυτοκρατορία, παίρνοντας θέσεις επιρροής. Κάποιοι μάλιστα χρέωσαν τις δικές τους κακότητες επί τής Ελληνοορθοδοξίας. Μέχρις ότου προέβησαν στις ανθρώπινες στρεβλώσεις τού Αληθινού Λόγου τής Ορθής Δόξας. Μέχρις ότου πέσει παρά τον Ιερό Αγώνα τού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου η Αγία Ρωμανία μας στους Τούρκους, για να οδηγηθούμε στις τραγωδίες τις γνωστές σε πολιτικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Η ενότητα τής Πίστεως σώζει και η επιστροφή στις ρίζες τής Φυλής μας αναγεννά τον αληθινό και πλέριο Ελληνισμό. Ενότητα εστί επικράτηση τής μίας και μόνης Αληθείας. Και η Αλήθεια δεν διαμοιράζει τα ιμάτιά της στο εμπορείο τής νέας τάξης πραγμάτων. Δεν κουβεντιάζει με τούς ψεύτες και τούς υποκριτές προκειμένου να δώσει ψήγματα δήθεν κανονικότητας στον σκοταδισμό. Ενότητα τής Πίστεως είναι μονάχα η επιστροφή των πλανεμένων πίσω στην Ορθή Δόξα Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού. Και επιστροφή στις ρίζες τής Φυλής μας είναι η αναγέννηση τής Αγίας και Μεγάλης Ελλάδας σε όλα τα έως χθες σκλαβωμένα χώματά μας. Ελληνοορθοδοξία και Αγία Αυτοκρατορική Ελλάς ως οικουμενικές και άρχουσες δυνάμεις. Χριστός – Ελλάς – Εθνικισμός!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

Η ΑΝΤΙΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 17-4-2018.

Είναι να απορεί κανείς με την πολλαπλότητα των χτυπημάτων που δέχεται το ελληνικό έθνος και την δυσνόητη αταραξία με την οποία διάγει τον βίο του ο ελληνικός λαός. Να περνάει η καθημερινότητα με την συνεχή αιχμαλωσία δύο Ελλήνων στρατιωτών εις χείρας Τούρκων. Να χάνεται μια ακόμη πολύτιμη ελληνική ζωή εις τούς αιθέρας κατά την υπεράσπιση τής εθνικής ανεξαρτησίας και τής εδαφικής ακεραιότητας από τούς Τούρκους που ζητούν από ελληνικών αλύτρωτων εδαφών να μάς πάρουν κι άλλα εδάφη και να βρίσκεται η Ελλάς σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με τούς βιαστές της, Ανατολής και Εσπερίας. Να μάς εξαχρειώνουν οικονομικά με τη συνδρομή τού πολιτικού κόσμου που παζαρεύει γη και ψυχές με τα τριάκοντα αργύρια των σταυρωτήδων νεοταξιτών. Να μάς φορτώνουν με εκατομμύρια αλλοφύλων και αλλοθρήσκων διαρκώς, για να μάς πάρουν τις πλάτες και να αλλοιώσουν τον υπό αφανισμό ελληνισμό.

Η απορία που εξέφρασα αρχικώς στη λιτή αυτή γραφή εξηγείται από την απέραντη αγάπη και προστασία τού Ιησού Χριστού και Θεού μας. Όμως και ο γλυκύς Χριστός μας ζητάει και τα δικά μας έργα. Ο Έλλην δεν σώζεται με τούς μηχανισμούς τού κατοχικού συστήματος, αλλά με την ενημέρωση, τη συνοχή και τη δύναμη των Ελλήνων. Με την ένωση αντί τής διάσπασης. Με την αντιπροπαγάνδα τής αλήθειας αντί τής ανθελληνικής προπαγάνδας τού ψεύδους. Να τι πιστεύω. Τι όμορφη και ελληνική εργασία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 15-4-2018.

Η κίνηση των πραγμάτων γεννάει καταστάσεις που κρατούν σε εγρήγορση τον άνθρωπο και κινούν τον νου για να παράξει αποτελέσματα. Η ακινησία των πραγμάτων είναι η χειρότερη όλων των καταστάσεων, διότι χαρακτηρίζει οκνηρό και πεισιθάνατο λαό που επικάθεται στα παλιά έως ότου να σαπίσει. Δεν είναι καλή λοιπόν η νηνεμία. Χρειάζεται γερός άνεμος για να κινήσει η ιστορία τού Έθνους. Να κυλήσει το νερό στο αυλάκι. 

Αυτοί ωστόσο που κρατούν άνυδρη τη γη και στάσιμο το λαό, δεν το κάνουν γιατί τον αγαπούνε. Το κάνουν διότι θέλουν τον άλλοτε ηρωικό Ελληνισμό, δειλό και ηττοπαθή. Είναι αυτοί που βάζουν μέσα στο Κάστρο τής Φυλής τούς προαιώνιους εχθρούς σαν φίλους τάχα, με πρόσχημα το μη μάτωμα τού λαού. Να αγαπήσουμε αυτούς που έχουν κόψει σάρκα ελληνική, για να κάνουμε καλή γειτονιά και οι χαλαστήδες βολικές εξουσίες και κέρδη. Κέρδη γεωπολιτικά και οικονομικά.

Έτσι όμως μονάχα σκλαβιά γεννιέται. Υπνωτίζεται ο λαός με την ραστώνη, δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί και το σεντούκι τού τυράννου, παρέχει νομιμοποίηση στο μαχαίρι τού εισβολέα, κάμει τον κοτζαμπάση συνομιλητή τού δυνατού που η δική του αδυναμία τον έθρεψε. Ο ρίψασπις εμφανίζεται ως φρόνιμος τηρητής τής τάξης. Τι κι αν δεν φτιάχνεται ολόγυρά του τίποτα φρέσκο, τίποτα προς όφελος τής Φυλής. Ακόμη και οι πέτρες που ορθώνονταν στον παλιό καιρό, κι αυτές μοιάζουν πιο νέες από τον γερασμένο λαό.

Πάντα βρίσκονται ανάμεσα στους φρόνιμους ωστόσο οι άτακτοι, οι ανήσυχοι, οι δουλευτήδες τής ζωής και οι πολεμιστές τής νέας κοσμογονίας. Είναι τα παιδιά τής θυέλλης που ζητούν να σηκώσουν το Έθνος στο ποδάρι. Είναι οι λάτρεις τής λευτεριάς και τής δικαιοσύνης και τής νέας πολιτισμικής γέννας που γράφουν την ιστορία ακόμη και με το αίμα σαν έρθει ο καιρός του. Διότι καλή είναι η ηρεμία, όταν έχει εκλείψει ολωσδιόλου η δυστυχία και η αιχμαλωσία λαού και χωμάτων. Όταν νέα έργα και νέες ψυχές ανθούν από ελληνικά χέρια.

Πόσες φορές ακόμη θα βγούμε στη γύρα για ξένα χέρια; Πόσες φορές θα δούμε την φρονιμάδα των «πολιτικά ορθών» να σκορπάει σκλάβες πατρίδες; Πόσα γρόσια ακόμη θα κυλήσουν ως αισχρό αντάλλαγμα σε χοντρές τσέπες; Να μάς υβρίζουν Θεό και Ιστορία και Αγίους και Ήρωες ατιμώρητα. Να σκορπίζεται ο Ελληνισμός στα πέρατα τής γης και τού χαμού. Λήξη τού κακού άμεσα και διά ροπάλου. Εδώ και τώρα.

Ήρθε ο καιρός τής θυέλλης. Ο καιρός τής πλήρους απελευθέρωσης από όλα τα δεινά, εσωτερικά και εξωτερικά, που έχουν κοινή μήτρα. Ήρθε ο καιρός τού Ελληνισμού που φτιάχνει την πλάση, που εξαπλώνει την παρουσία του και αποδιώχνει τα ζιζάνια τού κακού. Να κάνουμε παραγωγική και ασφαλή την Πατρίδα μας, αποδίδοντας έναν καλύτερο Ελληνισμό από τα περασμένα ως κληρονομιά για τα παιδιά μας, με την ευχή να μάς ξεπεράσουν. Και θα μάς ξεπεράσουν όταν σταθούν στο πρώτο βάθρο τής οικουμένης, με μια Ελλάδα που δεν θα γνωρίσει ποτέ ξανά σκλαβιά.

Βρισκόμαστε λοιπόν στον καιρό τής αγιοσύνης και τής πολεμικής αντάρας μαζί. Θα πάρουμε την ευχή τού Θεού στην εκκλησιά. Θα πάρουμε στα χέρια μας τα κλειδιά τής Πατρίδος, τής Γης των Πατέρων μας που ανήκει ολοκληρωτικά σε μας και τα παιδιά μας. Θα απαλλάξουμε την κοινωνία από εισβολείς, ώστε να χωρέσει αυτή τα καλλωπίσματα ελληνικής εργασίας. Και με το ανίκητο ξίφος τής λευτεριάς θέτουμε στον αγώνα τούς Ζωντανούς Έλληνες, ώστε να φέρουμε στο Ελληνικό Έθνος πάσα σπιθαμή γης και πάσα ψυχή ελληνική.

Ο Ελληνισμός σώζει και ουδέποτε σώζεται. Ο Ελληνισμός κατακτά και ποτέ δεν παρακαλά. Ο Ελληνισμός βαστάει ατόφια την φύση και την ταυτότητά του, μηδέποτε αποδεχόμενος αλλότρια δόγματα και βάρβαρη ενσωμάτωση. Ο Ελληνισμός έλαβε κατάματα, από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, την Ορθή Δόξα και τον Αληθινό Λόγο τού Θεού. Έχτισε τρανές πολιτείες με το ένδοξο Ελληνικό Αίμα. Και τώρα θα ζωντανέψει την ιστορία, σηκώνοντας νέον καιρό δόξης, κατατροπώνοντας τα τσιράκια τού εωσφορικού νεοταξισμού.

Ξαναδίνουμε στον Ελληνισμό μας την ζωντάνια. Ξηλώνουμε τις δομές τής «φρόνιμης» σαπίλας. Νόμος είναι το Δίκαιο τού Έθνους. Κι αφού η σαπίλα έγινε κράτος, ρίχνουμε κάτω το κράτος τής σαπίλας. Διότι το Έθνος ακολουθεί τη φυσική εξέλιξη τής ανάπλασης, οι δε πληγές τής συρρίκνωσης αποκόπτονται από το Σώμα τής Φυλής. Η Ελλάς είναι Μητρόπολη τού Βασιλέως Χριστού. Η Ελλάς ανήκει στους σωστούς, στους Πιστούς και Επαναστάτες Έλληνες. Και η Ορθή Ελληνική Τάξη Πραγμάτων αποκαθίσταται άνευ διαπραγματεύσεων.

Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και Εθνικιστών. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αληθινή ζωή τού Έλληνα. Να καταυγάζει τον τόπο με τον ήλιο τής δικαιοσύνης. Να δίδει σχήμα στην ενέργεια και τα αγαθά τής γης που μάς έδωσαν Θεός και Πρόγονοι. Να μαχόμαστε σαν μια γροθιά με ολάκερο τον Ελληνισμό μας. Να άρχουμε και να εξαπλώνουμε ταυτόχρονα Τίμιο Σταυρό και Ελληνική Σημαία. Είμαστε η Δύναμη τού Καλού και θα συντρίψουμε τούς σατανάδες που θα πέσουν σε ανθρωποσφαγή. Με τον Στρατό και τον Εθνικισμό ανθεί η Νέα Ρωμανία, η Μεγάλη Ελλάς μας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

ΤΟ ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 14-4-2018.

Ο Ελληνισμός μας βρίσκεται στην οδό τής ζώσας μαρτυρίας δικαίου και αληθείας. Οι παράφρονες τής παγκόσμιας νέας αταξίας πραγμάτων που έχουν το θράσος να αυτοαποκαλούνται νέα τάξη πραγμάτων, μαζί με τούς θεσμικούς και κατά τόπους αλλά και διεθνώς εκφραστές τους, προκαλούν πολεμικό κλίμα. Βέβαια ειρήνη δεν δύναται να αποκατασταθεί, αν πρώτα δεν γκρεμοτσακιστεί το άδικο από το δίκαιο. Όλα θα κριθούν στα αγιονέρια τής Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας τού Αιώνιου Ελληνισμού.

Σ’ αυτήν την χορεία εντάσσεται και ο μαρτυρικός θάνατος ενός ακόμη ηρωικού τέκνου τής Πατρίδος μας, τού σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου. Οι νατοϊκοί «σύμμαχοι» θέλουν την πολεμική σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας στα πλαίσια τής υφαρπαγής τής Ελληνίδος γεωπολιτικής ζώνης και με μια Τουρκία δίχως τον ρωσοπροσανατολισμένο επί τής παρούσης Ερντογάν. Τα ερντογανικά μέσα ενημέρωσης κάνανε λόγο για σχεδιαζόμενο χτύπημα από γκιουλενιστές εναντίον τής Ελλάδος. Βέβαια Τούρκος καλός δεν υφίσταται, παρά ένας ακόμη καταπατητής ελληνικών εδαφών.

Οι αμερικανοί δεσμεύσανε από το ψευτορωμέϊκο τη Σούδα, όχι πλέον μονάχα ως νατοϊκή βάση και σταθμό μεταστάθμευσης στρατευμάτων, αλλά και ως ενεργή επιχειρησιακά στρατιωτική βάση και ορμητήριο στο σχεδιαζόμενο παγκόσμιο πόλεμο κατά τής Ρωσίας και των συμμάχων της. Η δε κατάσταση στην οποία ευρέθη ο αδερφός μας Γιώργος Μπαλταδώρος και το αεροσκάφος του δεν δεικνύει μονάχα πτώση, αλλά και χρήση στρατιωτικού μέσου τού εχθρού, έστω και τεχνολογικά αφανούς.

Η Ελλάς δεν έχει κανένα λόγο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κανενός «συμμάχου». Συμμάχους έχει μόνον ένα ηγετικό και απαιτητικό έθνος. Η Ελλάς έχει ιερό χρέος να ασφαλίσει το μέλλον των παιδιών της που αποτελούν τη φυλή μας, να δικαιώσει τα αίματα των ηρώων, να κάνει το κράτος και την γεωπολιτική αυλή μας πλέρια ελληνικότητας. Να απαλλαγεί από εντός και εκτός συνόρων τυράννους και δεσμοφύλακες και να καταστεί η ίδια η Ιερή Ελλάς Μεγάλη και Ισχυρή Δύναμη. Με οδό της την Πίστη στο Χριστό και την Ελληνική Φυλή. Μια Ελλάδα Ορθόδοξη και Εθνικιστική. Με όπλο της την εθνική συνοχή και το στρατιωτικό ατσάλι για δίκαιο και λευτεριά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ


ΑΘΗΝΑ 12-4-2018.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ, ΣΜΗΝΑΓΟΣ.
ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΕΟ ΑΔΕΡΦΕ.
ΚΑΙ ΣΥ ΕΛΛΑΣ ΕΛΘΕ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΙΝΑ ΑΠΟΚΤΕΙΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ